Programlar
Bilgisayar Programcılığı


Programın Amacı:
Endüstri ve iş dünyası iyi yetişmiş bilgisayar programcısı ve enformatik uzmanlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu programda yazılım, donanım ve bu alandaki teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Günümüzde artık her sektörde bilgisayar kullanılmaktadır. Bundan dolayı bilgisayar teknikerleri tüm sektörlerde geniş iş imkanlarına kavuşabilmektedirler. Öğrenciler mezun olduktan sonra endüstride aşağıda sayılan alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmaktadırlar:  
  • Bilgisayar ve ağları,
  • Veri tabanı sistemleri,
  • Dizayn, kurma ve bakım,
  • Yazılım geliştirme ve işletimi,
  • Web uygulamaları geliştirme ve içerik yönetimi.
  Programın İmkanları:  
  • Bilgisayar Laboratuarları
  • Yazılım Laboratuarları
  • Donanım Laboratuarı
    Programda Görevli Öğretim Elemanları:  

Adı Soyadı
                                                          E-posta                          Telefon (IP) 

Öğr. Gör. Serkan DERELİ  (Bölüm Başkanı)        dereli@sakarya.edu.tr        0264 295 3220
Öğr. Gör. İsmail ÖYLEK                                       ioylek@sakarya.edu.tr         0264 295 7225
Öğr. Gör. Fevziye Gözde GÖKPINAR                 
ggokpinar@sakarya.edu.tr  0264 295 3624
Öğr. Gör. Ferda BOZKURT                                  fbozkurt@sakarya.edu.tr     0264 295 7487
Okt. Sami ADALI                                                  sadali@sakarya.edu.tr        
0264 295 3856

© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi