Programlar
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı


Programın Amacı:
İş dünyasında modern ofis ortamını yönetebilen ve üst düzeyde yöneticilerin gözü kulağı ve en önemlisi sırdaşı olabilecek elemanların bilimsel ortamda yetiştirilmesini sağlamak ve iş dünyasının gereksinim duyduğu yöneticiye yardımcı olacak sekreter ve büro yönetim eleman ihtiyacını karşılamaktır. Bu bölümde okuyan öğrenciler mezuniyet sonrası mal ve hizmet üreten küçük orta ve büyük ölçekte tüm işletmelerde görev alabilecek seviyede teorik ve uygulamalı eğitim almış meslek elemanlarıdır.

Programın İmkanları:
Bilgisayar Destekli eğitim dersleri, en gelişmiş paket programların kullanıldığı bilgisayar laboratuarında iki kişiye bir bilgisayar düşecek şekilde yapılmaktadır.

Programda Görevli Öğretim Elemanları:

Adı Soyadı
                                                                       E-posta                                   Telefon (IP) 
Yrd.Doç.Dr. Vacide KARAMAN (Bölüm-Program Bşk.)    vkaraman@sakarya.edu.tr      
0264295 7484
Öğr. Gör. Merih GÜNGÖRSÜN                                        merih@sakarya.edu.tr             
0264295 3232
Öğr. Gör. Oya ÜTÜK BAYILMIŞ                                       
oyabayilmis@sakarya.edu.tr   0264295 3585
© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi