Programlar
Basın ve Yayıncılık
Programın Amacı

Genelde medya, özelde gazetecilik alanında sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, basın meslek ilkeleri doğrultusunda yetişmiş, haberi bulan veya oluşturan, haberi işleyen ve sunan, medyanın farklı mecralarında etkin çalışabilecek,kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişikiler birimlerinde faaliyet gösterebilecek,  toplum bilinciyle hareket eden, toplumun değerleri ve menfaatlerini mesleğine yansıtan, eleştirel düşünebilen nitelikli eleman yetiştirme amaçlanmaktadır.


Programın İmkanları

İletişim Atölyesi, ses kayıt stüdyosu, kamera, fotoğraf makinesi ve ekipmanları, bilgisayar labarotuvarları, bilgisayar destekli uygulama dersleri, bir dönem medyada uygulamalı eğitimleri.


Programda Görevli Öğretim Elemanları:

Adı Soyadı                                                                     E-posta                                     Telefon (IP)
Öğr. Gör. Zülfikar ÖZÇELİK   (Bölüm Başkanı)             zozcelik@sakarya.edu.tr            (0264) 295 3224
Öğr. Gör. Nalan ÜSTÜNTAŞ                                         nustuntas@sakarya.edu.tr         (0264) 295 7458
Öğr. Gör. Aybars Bora KAHYAOĞLU                            akahyaoglu@sakarya.edu.tr      (0264) 295 3231

© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi