Programlar
Çevre Koruma ve Kontrol


Programın Amacı:

Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Programı, son yıllarda artmakta olan çevre sorunlarının çözümü için gerekli olan ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 1997-1998 öğretim yılında kurulmuştur. Bölümde bir su analiz laboratuvarı kurulma aşamasındadır. Bölümde okuyan öğrenciler Matematik, Kimya, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi gibi temel derslerin yanında mesleki eğitime yönelik olarak Çevre Esasları, Su Temini, Çevre Kimyası Ve Laboratuvarı, Suların Arıtılması, Atık Suların Arıtılması, Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması, Su Kalitesi Kontrolü, Katı Atıklar ve Kontrolü, Hava Kirliliği Ve Kontrolü, Gürültü Kontrolü, Şehircilik ve Çevre Planlaması Endüstriyel Atık Suların Kontrolü derslerini görmekte ayrıca Çevre Yönetmelikleri dersi ile ülkemizde yürürlükte olan çevre mevzuatı hakkında bilgi sahibi olarak 30 iş günü staj programı tamamlayarak mezun olmaktadırlar. Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü Programı öğrencileri mezun olduklarında Atık Su Arıtım Tesisleri ile İçme Suyu Arıtım Tesislerinde ve laboratuvarlarında veya Belediyeler, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarda tekniker olarak görev yapabilmektedirler. Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Programının I. ve II. Öğretimi bulunmaktadır.

Programda Görevli Öğretim Elemanları:

Adı Soyadı
                                                                  E-posta                                     Telefon (IP)

Yrd. Doç. Dr. Hanife İRİS (Bölüm Başkanı)                 hanifeiris@sakarya.edu.tr           0264295 7462
Öğr. Gör. Hülya DEMİREL                                           hsemercioglu@sakarya.edu.tr  
 0264295 3235 
Öğr.Gör. Günsel KOCABIÇAK                                     gunselk@sakarya.edu.tr            
 0264295 7482© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi