Programlar
Endüstriyel Kalıpçılık Programı


Programın Amacı:
Endüstrinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Kalıpçılık programı, geniş çalışma sahasına sahiptir. Programı da iki yıl süreli ön lisans eğitimi verilmektedir. Uygulamakta olduğumuz eğitim; makine imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik elemanı (kalıpçı) yetiştirmeye yöneliktir. Atelye pratik eğitimi ; uygulanmakta olan Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde iki yarıyıl sanayi sektörde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz KKK.lığı 1010.Ordu Donatım Ana Tamir (Tank-palet) , Otosan Aş,Otoyol Aş, Otokar Aş, Döktaş Aş ve Federal Elektrik Aş Fabrikalarında pratik eğitimlerini yapmaktadırlar.

Programın İmkanları:
Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım dersleri, en gelişmiş paket programların kullanıldığı bilgisayar laboratuarında iki kişiye bir bilgisayar düşecek şekilde yapılmaktadır. Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, yukarıda adı geçen sanayi kuruluşlarında yapılan pratik eğitim ile yüksekokul bünyesinde eksikliği hissedilen kalıp tasarım-imalat imkanları öğrencilere sunulmaktadır.

Programda Görevli Öğretim Elemanları:

Adı Soyadı
                                                                  E-posta                                      Telefon (IP)
Doç.Dr. Adem ONAT (Bölüm Başkanı)                        aonat@sakarya.edu.tr                0264295 7454

Öğr. Gör. Abdurrahman ÇETİN (Program Bşk.)          abdurrahman@sakarya.edu.tr    0264295 3223
Yrd. Doç. Dr. Erdinç İLHAN                                         eilhan@sakarya.edu.tr                0264295 4109
Öğr.Gör. Sevinç ERDEMLİ                                          serdemli@sakarya.edu.tr            0264295 7475

© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi