Programlar
İnşaat Teknolojisi


Programın Amacı:

İnşaat sektöründe ihtiyaç duyulan, sorumluluk ve yetkileri bir yönetmelikle belirlenmiş olan ara elemanı yetiştirir. İki yıllık programdan mezun olan inşaat teknikerleri yönetmelikte belirlenmiş sınırlamalar ölçüsünde her türlü inşaatın tamiratını yapmaya, her türlü inşaatın sürveyanlık hizmetlerini görmeye, belirli ölçüde ve belirli şartlarda bina projesi yapmaya, sınırlı büyüklükteki binanın inşaatını yapmaya, fenni mesuliyeti Mühendis ve Mimarlarca yüklenilmiş her türlü inşaatta kontrol ve şantiye mühendis yardımcılığı yapmaya yetkilidirler.

Programın İmkanları:
Programda atölye imkanları bulunmaktadır.

Programda Görevli Öğretim Elemanları:

Adı Soyadı
                                                                     E-posta                                              Telefon (IP)
Öğr. Gör. Ayşe Simden ÇAKIR  (Bölüm Başkanı)           acakir@sakarya.edu.tr                      0264295 3219
Öğr. Gör. İzzet DEĞİRMENCİ                                         izzetdegirmenci@sakarya.edu.tr       0264295 3231
Öğr. Gör. Kurban ÖNTÜRK
                                             onturk@sakarya.edu.tr                      0264295 3225


© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi