Programlar
Lojistik


Programın Amacı:

Endüstrinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Lojistik Programı, çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Teknolojik gelişmeler, endüstriyel sektörlerde de; üretim yöntemlerinin, idari ve mali yönetim anlayışının değişimine sebep olmuştur. Özellikle bilişim teknolojisindeki gelişmeler , işletmelerde birimler arası koordinasyonun etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasına imkan vermiştir. Ancak bu yeni teknolojinin endüstriye uygulanmasında, teknik ve sosyal birçok niteliğe sahip eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Organ nakli yapan sağlık kuruluşları ve Kargo şirketlerinde önemli derecede istihdam edilmeleri büyük bir eksiği tamamlayacaktır. Lojistik Teknikerleri, üretim, enerji yada hizmet sektöründe, işçilerle mühendisler ve Yöneticiler arasında ara eleman olarak her safhada çok önemli yerler almaktadırlar. Üretim için; (malzeme+üretim imkanları+insan) zamanında bir araya getirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması faaliyetleri içerisinde, bu program mezunlarının istihdamında çok geniş imkanlar vardır. Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere hazırlanmış olan dersler, en son teknoloji ve teknikler kullanılarak, hem teorik ve hem de uygulamalı olarak verilmelidir.
 

Programda Görevli Öğretim Elemanları:  

Adı Soyadı
                                                          E-posta                                   Telefon (IP
Yrd. Doç. Dr. Cevdet ÇAYIR (Bölüm Başkanı)     ccayir@sakarya.edu.tr           0264 295 7457
Öğr. Gör. Beyza TOPAL (Program Başkanı)        beyzatopal@sakarya.edu.tr  0264 295 3214
Öğr.Gör.Sıtkı GÜRDRAMA                                   gurdrama@sakarya.edu.tr     0264 295 7480
Yrd.Doç.Dr.Mehmet KARAKAŞ                            mkarakas@sakarya.edu.tr  
 
  0264 295 3232  
© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi