Programlar
Mekatronik


Programın Amacı:

Son yıllarda elektronik, bilgisayar ve kontrol sistemlerinde çok hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak, hemen hemen bütün alanlarda bilgisayar kontrollü sistemler yaygınlaşmıştır. Günümüzde sadece mekanik olarak çalışan sistemler yok denecek kadar azdır. Tasarımda, üretimde, bakım ve onarımda yapay zeka tekniklerinin uygulamasına geçilmiştir. Dolayısıyla gelişmiş ürünlerin tasarımı, üretimi, bakım ve onarımı bir tek konu olmaktan çıkmıştır. Mekanik, elektrik ve elektronik, hidrolik ve pnömatik, bilgisayar teknolojilerinin birlikte kullanılması bir zorunluluk halini almıştır. Bunun sonucu olarak Mekatronik yepyeni bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Mekatronik; ev teknolojilerinden ileri tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü tezgahlardan robotlara kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu sahadaki hızlı gelişmeye paralel olarak, yetişmiş elemana olan ihtiyaç ve istihdam açığı sürekli artmaktadır. Mekatronik programı bu ihtiyacı karşılamak üzere açılmıştır.  

Programın İmkanları:
Program mekatronik sistemlerin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla okulumuz bünyesindeki Makine Atölyesi, Elektrik ve Elektronik Laboratuarı, bilgisayar Laboratuarı ile üniversitemiz bünyesindeki otomasyon ve kontrol laboratuarından yararlanılacaktır. Gelişmiş sistemlerden oluşan mekatronik atölyesi oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde, mekatronik sistemler üreten sanayi kuruluşlarıyla entegre eğitim konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir. Böylece mekatronik programı öğrencilerinin, ilgili kuruluşlarla yapılan protokole bağlı olarak pratik eğitimlerinin belli bir kısmını bu kuruluşlarda yapma imkanı sağlanmış olacaktır. Mekatronik programı ders planı gelişen teknolojinin gereksinimleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Mekatronik programından mezun olan mekatronik teknikerlerinin çok geniş bir alanda çalışma ve iş bulabilme imkanları vardır.  

Programda Görevli Öğretim Elemanları:
 
 
Adı Soyadı                                                     E-posta                                IP (Direkt No)
Öğr. Gör. Ferudun UYSAL (Bölüm Başkanı)   fuysal@sakarya.edu.tr           0264295 7452
Öğr.Gör. Mükremin AY  (Program Başkanı)    mukremina@sakarya.edu.tr   0264295 7471
Öğr. Gör. Ahmet POLAT                                 apolat@sakarya.edu.tr           0264295 7455
Öğr. Gör. Gökhan ATALI                                 gatali@sakarya.edu.tr            0264295 3495

© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi