Programlar
Makine ve Resim Konstrüksiyon Programı


Programın Amacı:

Endüstrinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Makine-Resim Konstrüksiyon programı, çok geniş çalışma sahasına sahiptir. Mezunlarına "Makine- Resim- Konstrüksiyon Teknikeri" unvanı verilmektedir. Makine-Resim- Konstrüksiyon teknikerleri, üretim, enerji yada hizmet sektöründe kullanılacak herhangi bir makine, kalıp veya aparatın yapımında kinematik şemanın hazırlanmasından başlayarak, dizayn taslaklarının hazırlanması, makine elemanlarının malzeme seçimi ve boyutlandırılması, dizayn kriterlerine bağlı olarak şekillendirilmesi, montaj resimlerinin hazırlanması ve imalata hazır yapım resimlerinin oluşturulmasına kadar geçen bütün safhalarda çok önemli vazifeler almaktadırlar. Mezunların istihdamında, son yıllarda gittikçe önem kazanan "Kalite-Güvence" faaliyetleri, üretim operasyon planlarının hazırlanması ve iş etüdleri de çok önemli bir yer tutmaktadır. Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere dersler gelişmiş teknikler kullanılarak hem teorik hem de uygulamalı olarak verilmektedir.
 

Programın İmkanları:
Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım dersleri, en gelişmiş paket programların kullanıldığı bilgisayar laboratuarında iki kişiye bir bilgisayar düşecek şekilde yapılmaktadır. Makine Resim, 1. ve 2. yarıyıllarında teknik resim salonlarında öğretilmekte ve daha sonra bilgisayar destekli çizime geçilmektedir. Ancak, bilgisayar teknolojisinin sunduğu multimedya ve simülasyon teknikleri kullanılarak Teknik Resim Öğreniminde bilgisayarlarla yağılacağı eğitim programının çalışmalarına başlanmıştır. Proje tamamlandığında, bilgisayar ortamında sesli, görüntülü, hareketli ve şeffaf objeler kullanılarak Teknik Resim dersleri herhangi bir araç gereç kullanılmaksızın daha verimli öğretilebilecektir. Hatta öğrencilerin Teknik Resmi kendi kendilerine öğrenebilmeleri için fırsat oluşacaktır. "İmalat Atölyeleri" dersinin yapıldığı Talaşlı İmalat Atölyesinden özellikle genel lise çıkışlı öğrenciler oldukça yararlanmaktadır. Okul-Sanayi işbirliği çerçevesinde, civar endüstri kuruluşlarına yapılan teknik geziler alt yapı eksikliğinden kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi yönünde oldukça faydalı olmaktadır.

Programda Görevli Öğretim Elemanları:

Adı Soyadı
                                                      E-posta                               Telefon (IP)
Doç.Dr. Adem ONAT (Bölüm Başkanı)             aonat@sakarya.edu.tr          0264295 7454
Öğr.Gör.A. Zeynep BARÇIN  (Program Bşk.)  abarcin@sakarya.edu.tr       0264295 7474
Yrd.Doç.Dr.Mustafa DENKTAŞ                        mdenktas@sakarya.edu.tr    0264295 3218

© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi